Watermite Bibliography with Detail
AuthorDresscher, Th.G.N. 
Year1954. 
TitleIets over de flora en fauna van de oeverzoom van het IJsselmeer tussen de uitmonding van het Zwarte Water en Harderwijk.  
journalNederlandse Dierkunde Vereniging Verslag, 1954: 283-325 
KeywordsFauna 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia