Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1984 
TitleStudia faunistyczno-ekologiczne nad Wodopˇjkami (Hydracarina) Poludniowo-Wschodniej Polski. Rozprawa habilitacyjna.  
journalWydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin. 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia