Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1980a 
TitleWodopójki (Hydracarina) wód astatycznych Lubelszczyczny  
journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin, Sectio C, 35 (25): 343-364 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopst 
Systematik Hydrachnidia