Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1983. 
Title(Wassermilben aus dem See Leczyfisko-Wlodawskich.)  
journalSrodowlsko przyrodnicze Lubelskiego Zaglebla Weglowego TWWP Oddz. w Lublinie, 1983: 129-136 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia