Watermite Bibliography with Detail
AuthorKrendowskij, M.E. 
Year1878. 
TitleO yavleniyakh" prevrashcheniya u vodyanykh" akarid".  
journalTrudy Obshchestva Ispytatelei Prirody pri Imperatorskom Khar`kovskom Universitete, 12: 221-286 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia