Watermite Bibliography with Detail
AuthorLáska, F. 
Year1952a 
TitleEkologické a systematické poznatky o vodulích (Hydrachnellae, Acari) Moravskoslezských a Vsatských Beskyd.  
journalSpisy Vydávané Prírodovedeckou Fakultou Masarykovy University, 336: 97-132 
KeywordsFauna, Europa, CSFR 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia