Watermite Bibliography with Detail
AuthorLipa, J.J. 
Year1962a 
TitleChoroby i mikrobialne zwalczanie roztoczy (Acarina).  
journalBiuletyn Instytutu Ochrony Roslin, 18: 175-202 
KeywordsFauna 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia