Watermite Bibliography with Detail
AuthorNeuman, C.J. 
Year1885. 
TitleOm Hydrachnider anträffade vid Fredriksdal på Seland 1883.  
journalGöteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar. Ny Tidsföljd 20: 1-12. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia