Watermite Bibliography with Detail
AuthorPuncochár, P. 
Year1990 
TitleVodule (Hydrachnellae) Krkonosského národního parku I - tekoucí vody v povodí Labe.  
journalOpera Corcontica, 27: 125-148 
KeywordsFauna, Europa, CSFR 
Abstract 
BiotopFl 
Systematik Hydrachnidia