Watermite Bibliography with Detail
AuthorRomijn, G. 
Year1923b 
TitleVerslag van de verrichtingen van de hydrobiologische afdeeling over het jaar 1922.  
journalVerslagen en Mededeelingen Centraal Laboratorium Volksgezondheid 1923: 1-23. 
KeywordsFaun. 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia