Watermite Bibliography with Detail
AuthorCichocka M. &
Pakulnicka J. 
Year2006 
TitleWodopójki (Hydrachnidia, Acari) Parku narodowego „Bory Tucholskie”  
journalPark Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady, Bydgoszcz: 269-276. 
KeywordsFauna, Europa, Pl 
Abstract 
BiotopSt 
Systematik Hydrachnidia