Watermite Bibliography with Detail
AuthorBruzelius, R.M. 
Year1854 
TitleBeskrifning ofver Hydrachnider, som förekomma inom Skane.  
journalAkademisk Afhandling, som med Vidtberömda Filosofiska Fakultetens samtycke till offentling granskning framställes. Lund, Berlingska Boktryckeriet: 1-56 
KeywordsFauna, Europa, SV 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia