Watermite Bibliography with Detail
AuthorCzachorowski, S., Buczynski P., Alexandrovitch O., Stryjecki R &
Kurzatkowska A.  
Year1998 
TitleMaterialy do znajomos ci owadów I paje czaków rezerwatu “Las Warminski” (Pojezierze Olsztynskie).  
journalParki Narodowe I Rezerwaty Przyrody 17.2: 75-86.  
KeywordsFaun.  
Abstract  
Biotopvaria  
Systematik Hydrachnidia