Watermite Bibliography with Detail
AuthorPonyi, J. &
Zánkai Nóra P.  
Year2003 
TitleThe hydro-zoological examination of Tetves-stream  
journalNatura Somogyiensis 5: 29-40.  
KeywordsFaun.  
Abstract  
Biotopstreams  
Systematik Hydrachnidia