Watermite Bibliography with Detail
AuthorSemenchenko, K.A., Abe H. &
Boeskorov G.G. 
Year2010 
TitleNew Data on the Water Mite Fauna (Acari, Hydrachnidia, Halacaroidea) of the Sakha Republic (Yakutia).  
journalEntomological Review 90(2): 218-229. 
KeywordsFaun. 
Abstract 
Biotopvar. 
Systematik Hydrachnidia, Halacaridae