Watermite Bibliography with Detail
AuthorCichocka, M. 
Year2003 
TitleNowe stanowiska Atractides lacustris ( Lundblad, 1925) (Hydrachnellae, Actinedida) w jeziorach mezotroficznych na Pojezierzu Mazurskim.  
journalZoologia na progu XXI wieku. XVIII Zjazd PTZool, Torun 15-18 IX 2003. Streszczenia referatów 102-103. 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopst 
Systematik Hydrachnidia