Watermite Bibliography with Detail
AuthorCichocka, M. 
Year1998 
TitleWodopˇjki (Hydracarina) torfowisk Pojezierza Mazurskiego - Studium faunistyczno-ekologiczne  
journalWyzsza Szkola Pedagogiczna, Olsztyn, Rozprawa Habilitacyjna: 1-128 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopst 
Systematik Hydrachnidia