Watermite Bibliography with Detail
AuthorCichocka, M. 
Year1995 
TitleNowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z Polski Pólnocno-Wschodniej  
journalPrzeglad Zoologiczny, 39 (1-2): 95-100 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia